trešdiena, 2024. gada 3. jūlijs

otrdiena, 2024. gada 2. jūlijs

Jaunieti! Piedalies aptaujā! 

Darba plāns jūlijam

 

Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

01.07. - 19.07.

Jaunumi grāmatu plauktos

10.07. - 19.07.

Literatūras izstāde "Dabas pētnieks un literāts"               Latviešu dzejniekam Jānim Baltvikam - 80

10.07. Plkst.10.00

Bibliotēkas rokdarbu pulciņa nodarbība

trešdiena, 2024. gada 26. jūnijs

Darba plāns jūnijam

 

Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

10.06. - 21.06.

Literatūras izstāde "... bet dzeja ir paņemta no manas mājas un mātes"                               

Latviešu dzejniecei Annai Rancānei - 65

11.06. - 21.06.

Jaunumi grāmatu plauktos

17.06. - 28.06.

Tematiskā izstāde "Jāņu diena lepni nāca, ugunīs vizēdama"                          

 Izstāde veltīta Līgo svētkiem

27.06. Plkst.13.00

Bibliotēkas rokdarbu pulciņa nodarbība

trešdiena, 2024. gada 22. maijs