pirmdiena, 2023. gada 2. oktobris

Pasākumi oktobrī

Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

04.10.

Jauno grāmatu diena

Pārrunas par jaunām grāmatām

05.10. – 16.10.

Literatūras izstāde “Cilvēks ir pats savs spēks. Avots un zvaigzne”

Rakstniekam Albertam Belam - 85

18.10.

Plkst.13.00

Radošā darbnīca “Mozaīkas tamborēšana”

 

Izbraukuma seminārs

 28.septembrī Krāslavas novada bibliotēka projekta "Europe Direct informācijas tīkls Austrumlatgalē" ietvaros novada bibliotēku darbiniekiem organizēja izbraukuma semināru uz Zarasu rajona bibliotēkām Lietuvā.


otrdiena, 2023. gada 26. septembris

ceturtdiena, 2023. gada 14. septembris

pirmdiena, 2023. gada 4. septembris

Pasākumi septembrī

 

Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

06.09. – 29.09.

“Dzejas dienas – dvēseles svētki”

Dzejas grāmatu izstāde

12.09. – 22.09.

 “Dzejniecei Inesei Zanderei - 65”

Grāmatu izstāde

14.09. – 29.09.

Jauno grāmatu izstāde

20.09. – 29.09.

“Miķeļdiena”

Tematiskā izstāde