ceturtdiena, 2023. gada 29. jūnijs

Bibliotēku darbinieku izbraukuma semināri jūnijā

  •  21. jūnijs

Dagdas bibliotēkas un  tās struktūrvienību darbinieku izbraukuma seminārs

Foto: Ineta Leonoviča-Batņa


  • 27. jūnijs
Krāslavas novada bibliotēku darbinieku izbraukuma seminārs

Foto: Olga Brenča, Olga Saule

pirmdiena, 2023. gada 19. jūnijs

piektdiena, 2023. gada 16. jūnijs

ceturtdiena, 2023. gada 1. jūnijs

Jaunieguvumi grāmatu plauktos

 
Pasākumi jūnijā

 

Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

01.06. – 30.06.

Jaunieguvumi grāmatu plauktos

06.06. – 30.06.

Tematiskā izstāde “Līgo un Jāņu dienas svinēšanas tradīcijas”

08.06. – 20.07.

Tematiskā izstāde “Ko darīt, kad nav ko darīt?”

Idejas lietderīgai laika pavadīšanai

14.06.

Laiks tiks precizēts

 

Radošā darbnīca “Tunēziskā tamborēšana”