trešdiena, 2024. gada 3. aprīlis

Darba plāns aprīlim

 

Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

03.04. – 19.04.

Literatūras izstāde "Krikša piedzīvojumi un citi stāsti"                            

Latviešu rakstniekam Jānim Širmanim - 120

04.04.

Plkst.10.00

 Tikšanās ar Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.b klases skolēniem

 

08.04. – 19.04.

Jaunumi grāmatu plauktos

Pārrunas

18.04. Plkst.10.00

Bibliotēkas rokdarbu pulciņa nodarbība

22.04. – 26.04. 

"Atjaunojam un papildinām savas digitālās prasmes"    Individuālās konsultācijas bibliotēkas darba laikā