ceturtdiena, 2013. gada 28. marts

Radošā darbnīca "Sniegpulkstenīši"

28. martā bibliotēkā notika radošā darbnīca "Sniegpulkstenīši"
 
Paldies par piedalīšanos Laurai Meikšānei, Sintijai Petrovskai un Violetai Milaševičai!
Priecīgas Lieldienas!

Lieldienu izstāde "Laiks, kad zaķi dēj olas..."

No 26. marta līdz 8. aprīlim Bērziņu bibliotēkā Lieldienu izstāde "Laiks, kad zaķi dēj olas..."


piektdiena, 2013. gada 22. marts

Pasaules ūdens diena

22. martā Bērziņu pagasta bibliotēkā notika ūdens dienai veltīts pasākums. Bērni un jaunieši minēja krustvārdu mīklu par Latvijas ūdensbaseiniem. Izrādījās, ka par Latviju bērni zin vairāk nekā par savu pagastu. Pasākuma laikā jaunieši petīja  sava pagasta ezerus un upes, ka arī meklēja tos kartē.piektdiena, 2013. gada 1. marts

Jaunākās grāmatas bibliotēkā 

Bleiere, Daina. Eiropa ārpus Eiropas... Dzīve Latvijas PSR
Feldmanis, Inesis. Vācbaltiešu izceļošana no Latvijas (1939-1941)

Lipša, Ineta. Izklaides kultūra Latvijā: morāles komunikācijas aspekti (1918-1934)
Fiat iustitia

Krimināltango
Sarauj!

Strods, Pīters. Pareizraksteibas vōrdneica
Bukšs, Mikelis. Latgaļu atmūda

Konference "Ziemeļlatgales lasījumi I". Konference "Ziemeļlatgales lasījumi I"
Tāvu zemes kalendars 2013

Olūts. 17.

Lāce, Daina. Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko, (1813–1902)