pirmdiena, 2015. gada 23. novembris

piektdiena, 2015. gada 13. novembris

Ieskaņojoties svētkiem...

11. novembrī bibliotēkā tika organizēta radošā darbnīca.

Darbnīcas laikā tika sataisītas mūsu pagasta vokālajām ansamblim "Straume" dekoratīvas piespraudes.


ceturtdiena, 2015. gada 12. novembris

Svecīšu iedegšana

11. novembrī plkst.16:00  bibliotēkas logos tika iedegtas svecītes kritušo karavīru piemiņai

otrdiena, 2015. gada 10. novembris

pirmdiena, 2015. gada 9. novembris

"Manai Latvijai"

9.11. - 20.11.
Grāmatu un novadpētniecības materiālu izstāde