ceturtdiena, 2017. gada 23. februāris

Literatūras izstāde

22.02. -28.02.
"Liktenis stāv blakus klusēdams"
literatūras izstāde veltīta rakstnieces Skaidrītes Kaldupes 95.dzimšanas dienai

otrdiena, 2017. gada 21. februāris

Piedalīšanās radošā konkursā

Tuvojoties Latvijas simtgades svētkiem, Bērziņu bibliotēkas rokdarbu pulciņa dalībnieces iesaistījās Dagdas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas rīkotajā konkursā 
"Lielais Dagdas novada paklājs"


Literatūras izstāde


16.02. - 21.02.
"Nav vārdam vietas, kas ticībā sēts"
dzejniecei, dramaturģei, sabiedriskajai darbiniecei Mārai Zālītei - 65