trešdiena, 2024. gada 3. jūlijs

otrdiena, 2024. gada 2. jūlijs

Jaunieti! Piedalies aptaujā! 

Darba plāns jūlijam

 

Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

01.07. - 19.07.

Jaunumi grāmatu plauktos

10.07. - 19.07.

Literatūras izstāde "Dabas pētnieks un literāts"               Latviešu dzejniekam Jānim Baltvikam - 80

10.07. Plkst.10.00

Bibliotēkas rokdarbu pulciņa nodarbība