ceturtdiena, 2018. gada 22. novembris

Iesaistīšanās akcijā "Cimdotā Latvija"

Pagasta rokdarbnieces ar lielu aizrautību iesaistījās akcijā "Cimdotā Latvija".
Paldies par darbu un pacietību!
Paldies par kopbūšanu!

pirmdiena, 2018. gada 12. novembris

ceturtdiena, 2018. gada 8. novembris

ceturtdiena, 2018. gada 1. novembris

Radīsim Valsts svētku noskaņu


"Simts pavasarus Latvija tur
plaukstās,
simts krāšņās vasarās 
sev sauli smeļ,
simts ziemu baltumā
to gleznojis ir aukstums,
simts košiem rudeņiem
ir izrotāts tās ceļš"
(K. Apškrūma)

Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, bibliotēkas rokdarbu pulciņa dalībnieces uzšuva linu dāvanu maisiņus ar izšuvumu