piektdiena, 2013. gada 29. novembris

Vienkārši, ar gaumi

Vienkārši, ar gaumi

26. novembris 2013, 22:51
Daudziem vecākiem vēl spilg-tā atmiņā brīdis, kad viņi posa savus bērnus uz pirmo klasi un pirmo skolas dienu, bet nu jau laiks domāt par Ziemassvētkiem un gadu mijas svinībām. Patiesībā mūsu kalendārs ir pilns ar svētku dienām, tālab arī dāvanas nākas meklēt visai bieži. Šķiet, cenzdamies panākt viens otru tēriņos, pārspēt ar dārgāku dāvanu, esam piemirsuši, ka dažreiz skaistākā dāvana ir tā, kas darināta pašu rokām un nākusi no sirds.

Rudens pusē, apmeklējot Bērziņu pagasta bibliotēku ieraudzīju šīs tautas bibliotēkas vadītājas Olgas Brenčas pagatavotu apsveikumu sava pagasta pirmklasniekiem: Elīnai, Sandim, Nikolajam, Rasmai, Vjačeslavam un Sintijai. Liekot lietā izdomu un rudenim raksturīgās spilgtās krāsas bibliotekārei bija izdevusies pat ļoti gaumīga visai liela izmēra apsveikuma kartīte, kas ilgāku laiku priecēja cilvēku sirdis, sevišķi šo mazo bērnu sirsniņas.

Nāca citi svētki un bibliotēkas apmeklētāji atkal ieraudzīja kaut ko savādāku, jaunu un atmiņā paliekošu. Bērziņu bibliotēka kopā ar citām Dagdas novada kultūras iestādēm piedalījās konkursā “Labākais svētku noformējums par godu Latvijas Republikas 95. gadadienai”, kura mērķis bija aktualizēt valstiski nozīmīgā pasākuma svinēšanu Dagdas novadā un veicināt Dagdas novada iedzīvotāju patriotisku svētku sajūtu vairošanu. Bērziņu pagasta bibliotēka konkursā ieguva 3. vietu, ar ko arī apsveicam.

Pats galvenais, ko gribēju sacīt rakstot šīs rindiņas, ir tas, ka skaistākās, mīļākās, jaukākās un labākās dāvanas ir tās, kas nāk no sirds. Drīz būs klāt Ziemassvētki, katrs gribēs pārsteigt savus tuvākos ar dāvanu, taču ne katram rocība atļauj dāsni tērēties. Varbūt nemaz nevajag? Varbūt labāk likt lietā izdomu un čaklas rokas, lai tev tuvākais cilvēks justu patiesu prieku? Padomāsim.

Juris ROGA

ceturtdiena, 2013. gada 21. novembris

Dagdas novada kultūras iestāžu konkursa rezultāti

Dagdas novada  kultūras iestādes piedalījās konkursā "Labākais svētku noformējums par godu Latvijas Republikas 95. gadadienai".

Konkursa mērķis bija aktualizēt valstiski nozīmīgā pasākuma svinēšanu Dagdas novadā un veicināt Dagdas novada iedzīvotāju patriotisku svētku sajūtu vairošanu.

Bērziņu pagasta bibliotēka arī piedalījās konkursā un ieguva 3.vietu!

otrdiena, 2013. gada 12. novembris

"LATVIJAI - 95"

Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai, bibliotēkā tika organizēti dažādi pasākumi:

*rudens brīvdienu laikā skolēni rakstīja savus novēlējumus Latvijai
* 8. novembrī tika organizēta radošā darbnīca "SVEICAM TEVI, LATVIJA!"

* no 12. līdz 22. novembrim apskatāma grāmatu un novadpetniecības materiālu izstāde
 "LATVIJAI - 95"pirmdiena, 2013. gada 11. novembris

Bibliotēkas piedāvājumi lasītājiem!


Visiem interesentiem ir pieejams Krāslavas novada bibliotēku kopkatalogs. Te ir atrodama informācija par grāmatu un citu materiālu pieejamību Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēkās. Mūsu kopkatalogs uz doto brīdi 100 % atspoguļo Krāslavas novada centrālās bibliotēkas, Bērnu literatūras nodaļas; Ezerkalna filiālbibliotēkas, Aulejas pagasta bibliotēkas; Dagdas pilsētas bibliotēkas; Dagdas pilsētas bērnu bibliotēkas; Konstantinovas bibliotēkas un Bērziņu bibliotēkas krājumos esošos izdevumus. Pārējām bibliotēkām un Krāslavas novada centrālās bibliotēkas komplektēšanas un apstrādes nodaļas darbiniekiem priekšā vēl liels un nopietns darbs.

Adrese tīmeklī http://kraslava.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
"Ezerzeme", 2013. gada 8. novembris 

piektdiena, 2013. gada 8. novembris

Jaunieguvumi novembrī

Jauniešu literatūra

 

Daiļliteratūra 
 

 Nozaru literatūra