trešdiena, 2018. gada 28. februāris

Pilsoniskā audzināšana un latviskā dzīvesziņa
21. februārī Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā tika organizēts seminārs reģiona bibliotēku darbiniekiem.
Vairāk informācijas:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/category/kultura/article/3/pilsoniska-audzinasana-un-latviska-dziveszina.html
ceturtdiena, 2018. gada 15. februāris

Grāmata par Dagdas novadu

Februārī bibliotēkai tika uzdāvināta grāmata "Dagdas novads gadsimtu ceļos: notikumi un ļaudis".Šī grāmata ir pirmais zinātniskais darbs, kas veltīts Dagdas novada vēsturei no sirmās senatnes līdz mūsdienām.

Dagdas novads gadsimtu ceļos: notikumi un ļaudis

otrdiena, 2018. gada 6. februāris

Literatūras izstāde

6.02. - 15.02.
"Meteņi - pavasara gaidīšanas svētki"