pirmdiena, 2020. gada 21. decembris

Bibliotēkas lietotāju ievērībai

 

No 21.12.20. - 11.01.21.
bibliotēka lietotājus neapkalpo

pirmdiena, 2020. gada 14. decembris

"Eņģeļi pār Dagdas novadu"

 Dalība  Dagdas novada izglītības, kultūras un sporta nodaļas organizētā izstādētrešdiena, 2020. gada 9. decembris

Jaunākās grāmatas decembrī

 Pateicoties LR Kultūras ministrijas projektam "Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām" arī Bērziņu pagasta bibliotēka papildināja krājumu ar 33 augstvērtīgiem pēdējo gadu izdevumiem.

Vairāk par projektu: https://www.biblioteka.lv/kulturas-ministrijas-atbalsts-vertigo-gramatu-iepirkumam/
Latviešu literatūra:

Skalbe K. Pasakas

Eņģelis G. koncerts vectēva pagalmā

Briedis L. Vilcene un atraitnis

Jansone I. Vīru lietas

Laukmane M. no rīta uz rītu

Vensko S. Adele

Gaile I. Skaistās

Ārzemju literatūra:

Jalonena R. skaidrums

Bariko A. Jaunā Līgava

Pračets T. Mazā brīvā cilts

Stanišičs S. Kā zaldāts labo gramofonu

Jauniešu literatūra:

Samauska I. Pavasaris lapsas alā

Berzinska L. Skelets skapī

Harmss D. Ļoti briesmīgs notikums

Bērnu literatūra:

Valters E. Kaķītis un Ūpītis

Kā zvēri karojuši

Goba A. Sīki, jautri kukainīši

Štefensmeijers A. Līzelote negrib mazgāties


                                                                                                 ... un citas...

Interesējies bibliotēkā!

"Gaišo cerību laiks ..."

Tematiska izstāde par Ziemassvētkiem.

 

trešdiena, 2020. gada 2. decembris

otrdiena, 2020. gada 1. decembris

Pasākumi decembrī

 

Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

1.12. – 30.12.

“Gaišo cerību laiks…”

Literatūras izstāde Ziemassvētkiem

 

3.12. – 27.12.

“Lai ziemā silti…”

Svariņu pagasta rokdarbnieču adīto darbu izstāde

7.12. – 30.12.

Jaunākās grāmatas bibliotēkas plauktos

10.12. – 22.12.

“Titulētā, ordeņotā un vientuļā”

Literatūras izstāde veltīta rakstnieces Regīnas Ezeras jubilejai