pirmdiena, 2022. gada 24. oktobris

piektdiena, 2022. gada 14. oktobris

otrdiena, 2022. gada 4. oktobris

Pasākumi oktobrī

 

Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

3.10. – 31.10.

Jaunumi grāmatu plauktos

 

3.10. – 31.10.

“Kā gulbji balti pedebeši iet…”

literatūras izstāde veltīta latviešu dzejnieka

Eduarda Veidenbauma 155. atceres dienai

5.10. – 31.10.

“No zemapziņas avotiem”

literatūras izstāde veltīta rakstnieces, prozaiķes un dramaturģes Ingas Ābeles jubilejai

17.10. – 28.10.

“Veselības brīnumoga - dzērvene”

tematiskā izstāde

Trešdienās

13.00 – 17.00

Rokdarbu pulciņa nodarbības

Mēneša beigās

Pagasta vēsture īsu ziņu veidā

Ziņas publicēšana  bibliotēkas emuārā par vēsturiskām ziņām, notikumiem pagastā

Avots: Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka