piektdiena, 2019. gada 1. novembris

Pasākumi novembrī

Datums, laiks
Pasākuma veids, temats un nosaukums
4.11. – 11.11.
“Kad ābeles zied literatūras izstāde veltīta rakstnieka Kārļa Skalbes dzimšanas dienai
13.11.
Plkst. 11.00
“Mūsu novadnieku devums latgaliešu literatūrā 18. – 20.gs. sākumā”
jaunāko KNCB darbu apskate novadpētniecībā – virtuālais stāsts
14.11. – 21.11.
“Mana un tava Latvija”
literatūras  izstāde veltīta LR proklamēšanas dienai
Visu mēnesi
Iesaistīties Dagdas novada Ziemassvētku eglīšu konkursā
Katru trešdienu
no plkst. 13.00
Bibliotēkas rokdarbu pulciņa kārtējās nodarbības