piektdiena, 2021. gada 18. jūnijs

Bibliotēkas lietotāju ievērībai

 

INFORMĀCIJA PAR BIBLIOTĒKAS PIEEJAMĪBU 

NO 2021. GADA 9. JŪNIJA

 

      Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 2021. gada 3. jūnija Kultūras ministrijas vadlīnijām epidemioloģiskās drošības pasākumiem bibliotēku darbībā, no 2021. gada 9. jūnija tika mainīta lietotāju apkalpošanas kārtība Bērziņu pagasta bibliotēkā.

1.     Bibliotēka ir atvērta darbdienās.

2.    Ikvienam bibliotēkas apmeklētajam no 7 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska.

3.    Ieejot bibliotēkā obligāti jādezinficē rokas.

4.    Bibliotēkas apmeklējuma laikā jāievēro 2 metru distance.

5.    Maksimālais personu skaits bibliotēkas telpās – 4.

6.    Brīvpieeja grāmatu un žurnālu fondam.

7.    Datora un interneta pakalpojumi (t.sk. drukāšana, kopēšana, skenēšana).  Maksimālais atrašanās laiks pie datora 30 minūtes, vienreiz dienā. Datora un interneta pakalpojumi netiek nodrošināti izklaides vajadzībām.

8.    Grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā atļauta, lasītavas zonā vienlaicīgi uzturoties 2 apmeklētājiem (vai vienai mājsaimniecībai). Maksimālais uzturēšanās laiks lasītava 1h vienreiz dienā.

9.    Iespējams iepriekš rezervēt laiku pie datora un lasītavā.

10. Bērniem pieeja tikai grāmatu un žurnālu krājumam. Galda spēles, datori, rotaļlietas nav pieejamas.

11. Var pagarināt grāmatu lietošanas termiņu, pieslēdzoties https://kraslava.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx  elektroniskajam kopkatalogam vai rakstot uz e-pasta adresi, vai zvanot.

12. Gaisa kvalitātes nodrošināšanai telpas tiek vedinātas: plkst. 8.45-9.00, 11.00-11.15, 13.00-13.10, 15.00-15.15.

13. Par epidemioloģisko drošību atbildīgā persona ir bibliotēkas apmeklētājus apkalpojošais darbinieks.


otrdiena, 2021. gada 8. jūnijs

otrdiena, 2021. gada 1. jūnijs

Pasākumi jūnijā

 

Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

01.06. – 30.06.

Jaunumi grāmatu plauktos

04.06. – 18.06.

“Dzīves spogulī spoguļoties”

Literatūras izstāde veltīta rakstnieces Dagnijas Zigmontes 90.dzimšanas dienai

07.06. – 28.06.

“Daba dziedē”

Tematiska izstāde par ārstniecisko augu unikālajām īpašībām

18.06. – 30.06.

“Jāņu diena lēni nāca…”

Tematiska izstāde veltīta vasaras saulgriežiem