piektdiena, 2020. gada 3. janvāris

"Ko sola mums Žurkas gads"

2.01. - 31.01.
horoskopu izstāde

Pasākumi janvārī

Datums, laiks
Pasākuma veids, temats un nosaukums
13.01. – 22.01.
“...nu es zinu, kas puķēm liek
ziedēt, kas putniem liek
dziedāt” literatūras izstāde veltīta rakstnieces Annas Sakses 115. gadadienai
23.01. – 30.01.
“Kas iraid šī dzīve, ko
dzīvoju es, pret dzīvi, kas
ilgās man dvašo?”  literatūras izstāde veltīta rakstnieka
F. Bārdas 140. gadadienai
Katru trešdienu
no plkst. 9.30
Bibliotēkas rokdarbu pulciņa kārtējās nodarbības