trešdiena, 2013. gada 22. maijs

Bibliotēkas svinīgā atklāšana

17. maijā nosvinējām svētkus Bērziņu pagasta kultūras dzīvei, jo pēc rekonstrukcijas tiek svinīgi  atklātas Tautas nama un bibliotēkas telpas. Atjaunotās telpas ieskandinājām skaistajā pavasara plaukuma un ziedu laikā, kad maijā visā Latvijā notiek Mātes dienas svinības.


Visas mēbeles, izņemot datorgaldus, ir jaunas un izgatavotas pēc pasūtījuma: nomainīti grāmatu plaukti, periodikas lasītāju ērtībai iegādāts jauns plaukts preses izdevumiem, iekārtots stūrītis mazajiem lasītājiem, izveidota lasītavas zona darbam uz vietas bibliotēkā.Paldies Dagdas novada pašvaldībai un pagasta vadītājai par rūpēm un finansiālo atbalstu.
Paldies par gaismas stariņu Bērziņos un novadā!