ceturtdiena, 2023. gada 11. maijs

pirmdiena, 2023. gada 8. maijs

trešdiena, 2023. gada 3. maijs

otrdiena, 2023. gada 2. maijs

 Pasākumi maijā

 

Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

02.05. – 15.05.

“Kā svece deg…”

Literatūras  izstāde veltīta latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa 90. jubilejas gadā

08.05. – 16.05.

“Māte – ģimenes sirds un dvēsele”

Tematiskā izstāde

09.05. – 31.05.

“Smelties iedvesmu dabā”

Jāņa Šuipja gleznu izstāde

11.05.

No plkst. 10:00

LAD speciālistu konsultācijas par Platību maksājumu pieprasījuma aizpildīšanas EPS

17.05.

Bibliotēkas akreditācija

22.05. – 31.05.

“Dzīvošanas izpausmēs ieklausījies”

Latviešu rakstniekam un publicistam Ērikam Hānbergam - 90