trešdiena, 2016. gada 20. jūlijs

Literatūras izstāde

18.07. - 27.07.
"Monikai Zīlei - 75"

piektdiena, 2016. gada 15. jūlijs

Lasītāju ievērībai


No 21.jūlija līdz 24. augustam
bibliotēka strādās 
trešdienās 9.00 - 17.00

trešdiena, 2016. gada 6. jūlijs

Piedalīšanās projektā

Bibliotēka piedalījās projektā "Dagdas novada jauniešu valstsgribas un valsts piederības apziņas stiprināšana", kuru īstenoja Dagdas novada pašvaldība sadarbībā ar Dagdas novada jauniešu centriem un jauniešu biedrībām.
Projekta rezultātā mūsu pagasta jaunieši bija iesaistīti izzinošā divi dienu velobraucienā pa Dagdas novadu. Bērziņu pagasta iedzīvotāja Helēna Vaivode stāstīja par to, ka 2008. gada vasarā mūsu pagastā viesojās ekspedīcija no Latvijas Zinātņu akadēmijas Latviešu folkloras krātuves fonda. 
Tas ir Izglītības un zinātnes ministrijas projekts un veltīts Latvijas 100 gadu jubilejai.
otrdiena, 2016. gada 5. jūlijs

Dāvinājums

Grāmatas dāvinātājs - Ināras un Borisa Teterevu fonds

Paldies par vērtīgu grāmatu!

Jaunieguvumi jūlijā

Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas:

  • ieteicamā literatūra skolēniem


  • grāmatas rokdarbniecēm


  • grāmatas pēc pieprasījuma