trešdiena, 2022. gada 16. novembris

pirmdiena, 2022. gada 14. novembris

ceturtdiena, 2022. gada 3. novembris

Pasākumi novembrī

 

Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

7.11. – 30.11.

“Tā zemīte svēta, kur ir mana sēta”

literatūras izstāde veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas dienai

7.11. – 30.11.

“Astridas Lindgrēnes varoņi sauc piedzīvojumos”

grāmatu apskats

8.11. – 30.11.

“Svinēsim Mārtiņdienu!”

tematiska izstāde

Trešdienās

13.00 – 17.00

Rokdarbu pulciņa nodarbības