pirmdiena, 2018. gada 28. maijs

"Es dzīvoju saulaini"

28.05. - 04.06.
Literatūras izstāde veltīta rakstnieka, publicista Ērika Hānberga 85. dzimšanas dienai

ceturtdiena, 2018. gada 24. maijs

Jaunas brošas sieviešu ansamblim

Bibliotēkas rokdarbu pulciņš turpina savas nodarbības. 
Maijā rokdarbnieces sataisīja jaunas brošas mūsu pagasta sieviešu vokālajam ansamblim "Straume"ceturtdiena, 2018. gada 3. maijs

""Tuvumā būt"

27.04. -11.05.
literatūras izstāde veltīta dzejnieka Imanta Ziedoņa 85. dzimšanas dienai

trešdiena, 2018. gada 2. maijs

Pasākumi bibliotēkā maijā

5.05.
plkst. 15:00
Koncerts „Skaņu virpulī” 
 sieviešu vokālajām ansamblim „Straume” – 5
(kopīgs pasākums ar Bērziņu TN)

11.05. –      18.05.
 ,,Mātes mīlestības zelts 
         staro mūžos visam pāri!”
literatūras izstāde veltīta Mātes dienai 

16.05.
no plkst. 9:00
Platību maksājumu iesniegumu aizpildīšana (konsultācijas sniegs LLKC sadarbībā ar LAD)

28.05. – 4.06.
,,Es dzīvoju saulaini”
literatūras izstāde veltīta rakstnieka, publicista              Ērika Hānberga 85. dzimšanas dienai