piektdiena, 2014. gada 29. augusts

Darbs ar krājumu

Vasarā tika veikta bibliotēkas krājuma inventarizācija, vienlaikus tika pārcenotas visas grāmatas uz eiro.
Paveicās atjaunot grāmatu daleņus gan nozaru, gan daiļliteratūrai. Par to liels paldies vietējam meistaram Česlavam Rutka.