piektdiena, 2013. gada 1. marts

Jaunākās grāmatas bibliotēkā 

Bleiere, Daina. Eiropa ārpus Eiropas... Dzīve Latvijas PSR
Feldmanis, Inesis. Vācbaltiešu izceļošana no Latvijas (1939-1941)

Lipša, Ineta. Izklaides kultūra Latvijā: morāles komunikācijas aspekti (1918-1934)
Fiat iustitia

Krimināltango
Sarauj!

Strods, Pīters. Pareizraksteibas vōrdneica
Bukšs, Mikelis. Latgaļu atmūda

Konference "Ziemeļlatgales lasījumi I". Konference "Ziemeļlatgales lasījumi I"
Tāvu zemes kalendars 2013

Olūts. 17.

Lāce, Daina. Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko, (1813–1902)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru